VELKOMMEN I PURE FITNESS GRENAAÅBNINGSTIDER

Mandag 07:00-21:30
Tirsdag 07:00-21:30
Onsdag 07:00-21:30
Torsdag 07:00-21:30
Fredag 07:00-20:00
Lørdag 08:00-16:00
Søndag 08:00-16:00

☏ 86 32 37 00
✉ grenaa@pure-fitness.dkPBS/DIPS
Oprettelse 199,-
Opkrævningsgebyr 8,-
Senior/ Unge u.18/ Studerende 259,-
Standard 299,-
Familie 995,-
Klippekort 10 Klip, Gælder ½ år. 600,-
   
Alle medlemskaber er inklusiv træning, programlægning, opfølgning af programlægning samt holdtræning  
   
Engangstræning 50,-
 - Tillæg for holdtræning 20,-
   
Diverse:  
Berosætning (dog kun for en 6 måneders periode) 99,-
Leje af Cykelsko 15,-
Udeblivelse fra booket holdtime 25,-
Fornyelse af mistet kort 30,-


Vi beder dig om at følge vores husregler – det sikrer en optimal træningsoplevelse for alle.

Download som PDF

OPFØRSEL

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i Pure Fitness.
Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden.
Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.
Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra Pure Fitness.

BEHANDLING AF UDSTYR

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til.
Håndvægte skal have gulvkontakt, før man slipper.
Husk altid at lægge udstyret på plads efter brug.
Del maskinen i pausen mellem sættene, hvis folk står og venter.
Maskiner skal rengøres efter brug.

BEKLÆDNING

Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop, og hvis du ønsker at træne i undertrøje, skal den dække brystkassen.
Det er ikke tilladt at træne kun iført sports-bh.
Det er ikke tilladt at opholde sig i centeret med rygmærke eller banderelateret tøj.

MEDLEMSKABET

Medlemskabet er personligt, og misbrug medfører et gebyr på 500 kr.
Det er ikke tilladt at tage gæster med ind – med mindre det er aftalt med Pure Fitness personalet.

FAMILIE, VENNER, & BØRN

Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealer og omklædningsrum.
Hvis du opholder dig i centeret uden at være medlem, vil du blive bortvist.
Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet.
Børn under 15 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne.
Babyer kan medbringes i lift, hvis de ikke er til gene.

MUSIK / MOBIL

Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner.
Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el. lign.
Mobilsamtaler skal gerne begrænses, da det kan genere andre i centeret.

BARNEVOGNE

Det er, som hovedregel, ikke tilladt at medbringe barnevogne i Pure Fitness. Men spørg personalet om dine muligheder.
Hvis du har en lift eller lignende, er du velkommen til at tage dit barn med i området til konditionstræning
(ved løbebånd, crosstrainers, motionscykler mv.)

DOPING

Doping accepteres ikke.
Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

OMKLÆDNINGSFACILITETER

Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter brug.
Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet op og erstattes ikke.
Pure Fitness er ikke ansvarlig for de ting, der opbevares i skabene.


Medlemsbetingelser

Download som PDF

1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.
Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Pure Fitness.

2. Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer.
Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre.
Ved overtrædelse heraf, bliver der pålagt et gebyr jf. den til enhver tid gældende pris.
Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget købes et nyt til gældende pris.

3. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling trækkes dit månedlige beløb direkte på dit betalingskort.
Du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling.
Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra dit betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned.
Har du købt en særlig kampagne skal du være opmærksom på, at de gældende kampagne vilkår og den månedlige faste pris,
altid vil være gældende efter kampagne periodens ophør.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt.
Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling,
forbeholder Pure Fitness sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

4. Manglende betaling

Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil dit medlemskort blive spærret.
Pure Fitness forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via inkasso firma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI.
Medlemskort vil først blive aktiveret igen, når restancen er betalt, og medlemmet har fremvist dokumentation herpå.

Medlemskabet kan ikke ændres eller berosættes, hvis der forefindes en manglende betaling.
Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Pure Fitness.

5. Varighed/medlemskab

DIBS-aftale/automatisk kortbetaling er et løbende medlemskab,
der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7.
Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den pågældende periode udløber.
Uanset årsag, gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

6. Bero

DIBS-aftale/automatisk kortbetaling kan berostilles for kr. 99 pr. gang – dog minimum 8 uger og maksimalt 6 mdr.
Foretagelse af bero skal ske i receptionen, hvor bero-blanket udfyldes.
Denne er gyldig for dokumentation for bero-perioden, når Pure Fitness har kvitteret for modtagelsen.
Der skal altid angives såvel start- som slutdato for beroperioden.
Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.
Kontantmedlemskaber kan ikke berostilles. Bero regler vedr. kampagner fremgår af kampagne vilkår.

Endvidere kan et medlemskab i Pure Fitness gebyrfrit berosættes mod fremvisning af lægeerklæring,
der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i Pure Fitness i en nærmere angivet periode.
Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for beroperioden og skal fremvises til Pure Fitness personalet.

7. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned.

Opsigelse kan ske ved:
a) Du kan henvende dig personligt i centret
b) Du kan sende en e-mail til centret Pure.Fitness.Grenaa@gmail.com

Ved opsigelse af sit medlemskab, skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at opsige medlemskabet og samtidig oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og tlf. nr.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise,
at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Ved køb af kampagne, kan medlemskabet først opsiges ved kampagnens udløb.

8. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Pure Fitness forbeholder sig ret til prisændringer.
Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail
(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.
Vær opmærksom på særlige priser hvis du har købt en kampagne.
Efter endt kampagne periode vil din månedlige pris ændres til standard pris jf. gældende prisliste.

9. Træning og ophold i centeret

Er en person under 15 år eller umyndig, kan der ikke tegnes medlemskab i Pure Fitness.
Personer under 18 år kan ikke melde sig ind online, og skal have en forælder eller værge som anden betaler.
Du må gerne have din lift eller autostol med rundt i centeret, husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer.
Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning.
Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper.
Udstyr og faciliteter skal ryddes op/tørres af efterhånden som træningen skrider frem.

10. Privat virksomhed

Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab.
Dette gælder ligeså træningsvejledning, personlig træning og lign.

11. Video/foto

Det er ikke tilladt at bruge Pure Fitness's lokaler til optagelse af video samt billeder
med henblik på markedsføring uden en forudgående aftale med Pure Fitness.
Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i Pure Fitness's omklædningsrum.
Det er ikke tilladt at optage eller tage billeder af andre medlemmer uden deres tilladelser.

12. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm.
herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet.

13. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand,
der tillader deltagelse i aktiviteter hos Pure Fitness.
Pure Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker,
forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
I øvrigt følges dansk lov om erstatningsret på området. Der gives ikke garanti for vægttab.

14. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Pure Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk,
og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS.

15. Fremmøde

Fremmøde til hold skal ske senest 10 minutter før timens start.
Ved hold træning skal du fremmøde dig i receptionen på touch-screen.
Kom altid i god tid til timerne. Ved for sen fremmøde, kan du såfremt der er plads, deltage på timen,
men bøde jf. §18 vil blive pålagt din konto (25.-).

16. Venteliste

Står du på venteliste og er der bliver plads til dig, vil du få besked via sms.
Sms kræver at du er tilmeldt sms service og har givet tilsagn til at du vil kontaktes via sms.
Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.
Afmelding på venteliste er senest 2 timer før holdstart. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage,
vil det blive betragtet som for sent afbud. Ventelisten køres 10 min. før holdstart.

17. Programlægning, personlig træning og lukkede forløb

Individuel programlægning betales jf. gældende prisliste kontant ved booking i receptionen.
Afbud skal ske senest 2 timer før den aftalte tid.
Ved køb af personlig træning betales det aftalte beløb jf. gældende aftaler i centeret.
Afbud til personlig træning aftales med den pågældende træner.
Køb af lukkede forløb betales ligeledes inden forløbet starter.
Der refunderes ikke betaling ved afbud.
Der kan ombookes en alm. programlægning 1 gang, 2. gang frafalder den og betalingen går tabt.

18. Fortrydelsesret

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.
Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger udenfor for de 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

19. Kvittering

Kvitteringen for køb af medlemskab sendes til den indtastede e-mail adresse.
Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

20. Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med DIBS’ kortdatabase.
Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet.
Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

21. Opdatering af kortdata

Ved kontakt til Pure Fitness kan kortoplysninger fornyes eller slettes.
Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte.
Overholdes dette ikke kan Pure Fitness uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

22. Doping

Pure Fitness er medlem af Anti Doping Danmark.
Medlemmer er forpligtiget til at lade sig teste for doping, hvis repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det.
Nægter et medlem at lade sig teste, betragtes dette som en positiv prøve.
En positiv prøve medfører øjeblikkelig bortvisning.
Medlemmet skal endvidere betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten.
En positiv prøve medfører, en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle fitnesscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.


LES MILLS FITNESS CYKLING
BodyFlow BootCampBootCamp er en fantastisk "allround-træningsform" for alle - uanset om du ønsker at tabe dig, være stærkere funktionelt, komme i bedre form, forbedre din eksplosivitet, og/eller udholdenhed i forbindelse med diverse idrætsudøvelser.

BootCamp er varieret og nyskabende træning, hvor man hele tiden er i konkurrence med sig selv om at klare udfordringerne bedre end sidste omgang. Vi kommer hen over mange muskelgrupper, og øvelserne ændrer hele tiden karakter, så du bliver udfordret både på styrke og på kondition. I BootCamp bruger vi bl.a. TRX og kettlebells.
Let øvetPå dette hold fokuseres på indlæring af korrekt cykelteknik. Timen starter med 10 minutters opvarmning. Derefter køres intervaller af 3-10 minutters varighed. Der vil være indlagt pauser/aktive pauser mellem hvert interval. Musikken bruges aktivt til at skabe en sjov og aktiv atmosfære. Timen er for alle.

HUSK: Hvis du er ny skal du komme i god tid, så instruktøren kan hjælpe dig med at sætte cyklen op! Arbejdstid: 38-43 min
BodyPump Senior BootCampSenior BootCamp er holdtræning for alle, der ønsker at udfordre sig selv med lettere fysisk krævende stationstræning. Man får herved forbedret sin styrke og udholdenhed. ØvetKredsløbstræning, som foregår i intervaller af varieret intensitet, spurt, og tung kørsel. Timen er mere udfordrende, da vi vil køre i længerevarende intervaller og færre pauser. Der kan være indlagt 1-3 pauser af 30-60 sek. varighed. Der er mere stående kørsel.
BodyCombat HIIT-BootCampHIIT-Bootcamp er højintensiv kardiovaskulær træning, som vil forbedre din styrke, give dig lange og stærke muskler og du forbrænder en masse kalorier. HIIT-cykling45-minutters time, hvor der startes op med en kort opvarming og så er det ellers derudad.
CxWorx SeniorFitSenior-fit er med lette øvelser, hvor du får brugt hele kroppen. Få lettere bevægelser efter koreografi og til musik du kender.  
  DansefitnessDanseFitness er dans til forskellig slags musik, alt fra pop til latinamerikanske rytmer. Du behøver ikke være en god danser for at deltage, det handler om, at gå glad og smilende fra timen.  
  RygtræningRygtræning -for dig som f.eks. tidligere har haft rygskade og brug for at lære rygstabiliserende øvelser samt holdningsbevidsthed.  


Marianne Lasse Kasper Mette
Instruktør og ansvarlig Personlig træner Personlig træner Kostvejleder og vanecoach
marianne@pure-fitness.dk      

Kirsten Iben Pernille Trine
Cykling og SeniorFit BodyFlow og rygtræning BodyCombat og CxWorx BodyPump
       

Kim Sascha Mads Peter
CxWorx HIIT-BootCamp HIIT-BootCamp HIIT-BootCamp
       

Rikke Dorte Jacob Carsten
Let øvet cykling Let øvet cykling HIIT-cykling Øvet cykling
       


Holdsal

Hold Instruktør Dag Fra Til
SeniorFit Kirsten Mandag 09:00 10:00
SeniorFit Kirsten Mandag 10:15 11:15
BodyFlow Iben Mandag 16:00 17:00
BodyPump Marianne Mandag 17:15 18:15
Dansefitness Marianne Mandag 18:30 19:15
Rygtræning Iben Tirsdag 09:15 10:00
BootCamp Basis Kirsten Tirsdag 16:30 17:30
BodyCombat Pernille Tirsdag 18:00 19:00
CxWorx Pernille Tirsdag 19:10 19:40
SeniorFit Kirsten Onsdag 09:00 10:00
Senior BootCamp Kirsten G. Onsdag 10:15 11:15
BodyFlow Iben Onsdag 16:30 17:30
BodyPump Trine Onsdag 17:45 18:45
Dansefitness Marianne Onsdag 19:00 19:45
BodyCombat 30 min. Marianne K. Torsdag 18:00 18:30
CxWorx Kim Torsdag 18:40 19:10
Senior BootCamp Marianne Fredag 09:00 09:50
Senior BootCamp Marianne Fredag 10:00 10:50
BootCamp Jens Fredag 16:30 17:30
BodyPump 30 min. Marianne Lørdag 09:00 09:30
CxWorx Marianne Lørdag 09:40 10:10
HIIT - BootCamp Sascha/Jens/Mads/Peter  Søndag 10:00 10:45
Cykling
Hold Instruktør Dag Fra Til
Let øvet Rikke Mandag 17:00 17:45
Let øvet Iben Mandag 18:00 18:45
Let øvet Dorte Tirsdag 17:45 18:45
Let øvet Dorte Onsdag 17:30 18:30
HIIT-Cykling Jacob Torsdag 17:30 18:15
Let øvet Kirsten Fredag 10:15 11:00
Øvet Carsten Lørdag 09:00 10:00

image descriptionVI ER PÅ